Garantia produselor

SWT.ro, prin Swissteck Direct Services SRL, raspunde privind garantia legala de conformitate, in calitate de vanzator conform prevederilor legale. Garantia de conformitate este egala cu garantie tehnica (comerciala).

Termenii si conditiile de garantie sunt in conformitate cu prevederile legale: ordonanta Guvernului nr. 21 / 1992 privind protectia consumatorilor, legea nr. 449 / 2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, cu actualizarile ulterioare. Perioada de garantie este mentionata in certificatul original emis de producator / importator (certificat aflat in cutia produsului sau lipit pe cutia ambalajului) garantiaincepand sa curga de la data inscrisa in factura de achizitie, sau de cand clientul a primit produsul prin curier (pentru achizitiile online – cu livrare prin curier);

Produsele comercializate de SWT.ro, provin din sursele autorizate de producatori sau direct de la producatori si beneficiaza de garantie nationala sustinuta de unitati de service autorizate ale partenerilor sau ale producatorilor, unitatile de service autorizate sunt mentionate explicit in certificatul de garantie original al producatorului/importatorului respectiv afisate pe site-ul producatorului; produsul reclamat defect poate fi prezentat la cel mai apropiat centru de service indicat de producator sau direct la vanzator. Aceasta unitate de service va prelua intreaga responsabilitate a interventiei service in garantie.

Perioada de garantie standard prevazuta de lege ( conform legii 449/2003 si O.G. nr. 21/1992 ) pentru produsele comercializate este de 24 luni.

Durata termenului de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data la care s-a adus la cunostinta vanzatorului, in scris, lipsa de conformitate sau s-a predat produsul persoanei desemnate de catre acesta pana la data aducerii produsului in stare normala de utilizare, respectiv data notificarii in scris in vederea ridicarii produsului.

Termenul maxim de solutionare este de 15 zile calendaristice de la data la care cumparatorul, dupa caz, a adus la cunostinta, in scris, vanzatorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul vanzatorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare. Dupa aducerea produsului la conformitate, acesta poate fi ridicat direct de la service sau puteti solicita expedierea acestuia prin curier. 

Mentiuni importante :

Pierderea certificatului de garantie original sau neprezentarea copiei/facturii necesare pentru identificare, duce la imposibilitatea acordarii garantiei. Nu eliberam duplicate pentru certificate de garantie.